مسابقات رافائل اقایف_(Rafael Aghayev tournament)

:: مسابقات رافائل اقایف_(Rafael Aghayev tournament)
منبع : گوجوکای شهر ریمسابقات رافائل اقایف_(Rafael Aghayev tournament)
برچسب ها : rafael aghayev ,رافائل اقایف

برنامه عمومی تمرینات بدن سازی برای کاراته کاران

:: برنامه عمومی تمرینات بدن سازی برای کاراته کاران

نوع تمرین                                                     تکرار                   ست                                

جلو پا با دستگاه                                          15-20                     3

پرس بالا سینه                                            10-15                     2

پارالل                                                         8-12                     2

 کول با دنبل                                               10-15                     3

سر شانه با دو دنبل از حالت خم                      10-15                     2

تقویت ماهیچه ساق پا درحالت نشسته             20-30                     3

حرکت جلو بازو با هارتر                                  10-15                     2

پرس از پشت پا با کشش رونیک                      10-15                     3

مسگری (پیچ خوردن پهلو ها)                      50 و بالاتر                    2

دو در جا                                               50 و بالاتر                    2

 این برنامه  یک بدن سازی عمومی برای همه کاراته کاران می باشد و برای دیدن تاثیرات این برنامه  باید مداومت داشت.

منبع : گوجوکای شهر ریبرنامه عمومی تمرینات بدن سازی برای کاراته کاران
برچسب ها : کاراته کاران

اردو بدن سازی

:: اردو بدن سازی

با سلام خدمت دوستان جمعه 95/2/3 اردو و (استاژ) بدن سازی برای کومیته کاران از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در کانون امام خمینی در تمام سنین  برگزار می گردد از آنجا که این اردو از بار فنی خوبی برخوردار است تماشا کردن مشکلی ندارد . خدا نگه دار .

منبع : گوجوکای شهر ریاردو بدن سازی
برچسب ها : اردو